0
0
skjul
ingen varer er lagt til
Banner

Biodynamisk jordbruk versus økologisk jordbruk

Økologisk mat har de fleste hørt om, men hva er et biodynamisk jordbruk? Og har dere hørt om Demeter? Økologisk mat er mer enn hva mannen i gata kjenner til. Den biodynamiske retningen er et spennende tema, som få har stor kjennskap til.

 

Hva skiller et økologisk og biodynamisk jordbruk?

 

Råvarer som er produsert naturlig uten kjemiske sprøytemidler eller genmanipulasjon, omtales som økologiske. I tillegg settes det krav til at dyrene har god plass og nok lys, luft og bevegelse.  Disse produktene merkes med det norske Ø-merket, som håndheves av Debio. Om dere har kikket nøye etter på enkelte matvarer, har dere muligens sett det internasjonale merket Demeter.

 

Produkter merket med Demeter er økologiske, og samtidig utviklet i et biodynamisk jordbruk. Bøndene som driver etter disse prinsippene kontrolleres etter de økologiske reglene, men i tillegg etter noen ekstra krav.

 

Ordet “biodynamisk” betyr livskraft. Å dyrke biodynamisk innebærer å lage sunne matvarer av naturens egne ressurser, slik at man pleier jordas liv og fruktbarhet på best mulig måte.

 

 

Noen av de biodynamiske kravene:

 

  • Bløtgjødsel eller fôr fra konvensjonelt landbruk skal ikke brukes
  • Det skal være husdyr på gården, og det skal i tillegg være flertall av drøvtyggere
  • Kyr skal ikke avhornes, og grunnet dette må de ha god nok plass
  • Det skal ikke brukes genmodifiserte frøtyper .

Kontroll og godkjenning av det biodynamiske jordbruket

 

I Norge er Debio kontrollorganet for både økologisk og biodynamisk produksjon. For å kunne skille hva som er økologiske og biodynamiske matvarer, har sistnevnte et eget godkjenningsmerke, det internasjonale Demetermerket.

 

Demeter er et internasjonalt nettverk bestående av organisasjoner som kontrollerer og godkjenner biodynamisk produserte varer. I 1951 ble organisasjonen registrert i Norge, og i dag er det Debio som forvalter merket.

 

For å få godkjenning som leverandør av biodynamiske produkter må hele gården drives etter samme prinsipp. Det vil dermed si at man ikke kan levere noen varer etter konvensjonell tankegang, mens andre etter biodynamisk. Hele gården må drives etter samme prinsipp, og alle metoder og prosesser må gjøres som beskrevet i de biodynamiske kravene.

 

Synes dere dette er interessant?

 

Synes dere det biodynamiske jordbruket drives etter spennende prinsipper som interesserer dere? Og kunne dette vært interessant for dere som bedrift, eller har dere noen spørsmål?

 

Ta kontakt med oss på +47 33 77 76 50 eller post@okompaniet.no, så skal vi hjelpe dere så godt vi kan.