0
0
skjul
ingen varer er lagt til
Banner

Myter om økologisk mat

Mat og kosthold er stadig mer i fokus, og meningene rundt temaene er mange. Det samme gjelder i debatten som omhandler økologisk og konvensjonelt fremstilt mat. For er økologisk mat egentlig sunnere enn konvensjonell mat? Er det bedre for miljøet å dyrke på den økologiske måten? Og er sprøytestoffene i konvensjonell mat så farlig?

 

“Sprøytemidler er ikke farlig for mennesker”

 

Et ofte uttalt argument mot økologisk mat er at noe forskning viser at sprøytemidlene i konvensjonell mat ikke er farlig for mennesker i den mengden som finnes i varene vi spiser. Forskningsgrunnlaget er til dels mangelfullt på området, men mye tilsier at sprøytemidler i seg selv ikke er skadelig for mennesker - i hvert fall ikke på kort sikt.

 

Sannheten er at det per i dag ikke finnes god nok forskning på langtidsvirkningene av kunstige sprøytemidler, og heller ikke godt nok grunnlag for å si hvordan disse midlene reagerer sammen i kroppen.
 

Ved å velge økologisk frukt og grønnsaker får dere ikke i dere rester fra kunstgjødsel, kunstige sprøytemidler eller andre kunstige tilsetningsstoffer. Maten er dyrket frem på en naturlig måte og er med det også renere, sunnere og ofte mer næringsrikt. I tillegg trenger dere ikke å lure på virkningene av kunstige sprøytemidler for de finnes ikke i økologisk fremstilt mat.

 

“Økologisk mat er ikke sunnere enn konvensjonell mat”

 

I Norge er vi heldige for at det finnes strenge krav for mat som skal selges i butikk. Det medfører at dere trygt kan gå i grønnsakshyllene i nær sagt hvilken som helst butikk og finne sunne råvarer. Men hvorfor skal dere da velge økologisk frukt, grønnsaker og andre matvarer fremfor konvensjonelle varer?

 

Plantene som blir dyrket økologisk vokser i sitt naturlige tempo og blir ikke høstet før de er helt modne. Det blir gjort på den naturlige og tradisjonelle måten, og det er også grunnen til at for eksempel  økologiske epler ikke er like estetisk “pene” som mange konvensjonelle epler.

 

Økologiske epler ikke er sprøytet med eller tilsatt stoffer for å gjøre de penere eller utvide holdbarheten. Dette gjør at dere trygt kan bruke skallet på alle økologiske grønnsaker, som ofte er der mye av næringen faktisk finnes.

 

Økologiske planter og vekster har også et høyere innhold av antioksidanter, vitaminer og mineraler. Frukt og grønnsaker som dyrkes økologisk må bygge opp immunforsvaret sitt på en naturlig måte, noe som blant annet øker antioksidantnivået. I tillegg er det totalt fravær av kunstige sprøytemiddelrester eller andre tilsetninger.

“Økologisk drift er like ille for miljøet som konvensjonell drift”

 

Selv om det har vært og fortsatt er diskutert, viser forskning at økologisk drift er mer miljøvennlig på mange måter. Det er riktig at det blir brukt traktorer og at økologisk mat også fraktes over lengre distanser. Det er likevel mange andre aspekter ved produksjon av mat som har innvirkning på klima og miljø.
 

  • Økologisk landbruk bruker ikke giftige sprøytemidler som er med på å forurense miljøet.
  • I økologisk landbruk brukes det ikke kunstgjødsel eller sprøytemidler som kan bidra til å forurense grunnvann og vassdrag.
  • Kunstgjødsel er energikrevende å fremstille og står i enkelte tilfeller for 40-70% av en konvensjonell gård sitt energiforbruk. Økologiske dyrkingssystemer bruker som nevnt ikke kunstgjødsel, noe som gjør driften mer energieffektiv.
  • Økologisk landbruk er med på å bevare humler, bier og andre pollinerende insekter. Denne type insekter hjelper oss faktisk med opptil ⅓ av verdens matproduksjon.
  • Økologi er svært gunstig for utviklingsland. Studier fra Oikos og FN-rapporter viser at avlingsnivåene ved økologisk drift er langt høyere enn konvensjonell drift i spesielt Afrika, men også i Asia og Sør-Amerika.

Ta gjerne kontakt med oss i Øko-Kompaniet

 

Vi tar gjerne en prat dersom dere lurer på noe rundt økologisk drift, om det kan være noe for deres bedrift eller om dere bare ønsker dypere innsikt i økologisk jordbruk og matvarer. Vi har lang erfaring med økologisk mat og deler mer enn gjerne av vår kunnskap.

 

Ta kontakt direkte med oss på +47 33 77 76 50 eller post@okompaniet.no i dag.